Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Adliye Nezareti Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Kısa Kısa : Adliye Nazırlığı ya da Adliye Nezareti Son dönem Osmanlı Hükümetleri'nde Adalet Bakanlığı'nın yaptığı işin yapan nazırlıktır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte önce Ankara'ya taşınmış ve sonra da dilde sadeleşme çalışmalarının ardından adı Adalet Bakanlığı olarak değişmiştir.

Adliye Nazırlığı Nedir

Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. yüzyılda kurulan Adliye teşkilatının bağlı olduğu makam. Avrupa usulüne göre kurulmuştur. Önce 1837'de Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye meydana getirildi. 1868'de bu teşkilatın yerine Şura-yı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye adlarıyla iki ayrı teşkilat kuruldu. Bir müddet sonra Divan-ı Ahkam-ı Adliye kaldırılarak yerine 1878'de Adliye Nezaretia teşkil edildi.

Padişah II. Mahmut döneminde devlet yapısında yapılan köklü reformların bir parçası olarak, adalet işlerini yürütmek üzere 1837 yılında Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye adında bir kurum kuruldu. Daha sonra 1867 yılında bu kurum ikiye ayrılarak Şura-yı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye adı altında iki kurum oluşturuldu. Bu kurumlardan Divan-ı Ahkam-ı Adliye, 1878 yılında Adliye Nazırlığı'na dönüştü. Adalet Nazırı yeni kurulmuş olan Heyet-ı Vükela'nın (Bakanlar Kurulu) bir üyesi oldu.
 
Adalet sisteminde yapılan değişikliklerin bir parçası da devletin Müslüman yurttaşlarının yargılandığı Şeriata dayalı Şeriyye Mahkemelerinden, batı anlamında adalete dayalı Nizamiye Mahkemelerinde geçiştir. Ayrıca 1880 yılına kadar Müslüman olmayan azınlıkların adaletle ilgili işlemleri de Hariciye Nazırlığı tarafından yürütülmekteyken bu tarihten sonra onlar da Adliye Nazırlığı'na bağlandı. Bundan sonra Adalet Nazırlığı'nın resmi adı Adliye ve Mezahib Nezareti olarak değiştirildi. Adliye Nazırlığı 1880 yılından sonra düzenli olarak Ceride-i Mehakim ve 1909 yılından sonra ise Ceride-i Adliye adlarında altında 2 dergi yayınlamıştır.

Müslüman olmayan azınlıkların mezhep işleri o zamana kadar "Hariciye Nezareti" tarafından yürütülürken, 1880'de "Adliye Nezareti" tarafından yürütülmeye başlandı. 1881'de çıkarılan bir nizamname ile nezaretin adı Adliye ve Mezahib Nezareti" olarak değiştirildi. Bu nezaret 1880'den itibaren Ceride-i Mehakim" adlı haftalık ve 1909'dan itibaren de Ceride-i Adliye adlı on beş günlük iki dergi çıkarmıştır.

Adliye Nazırları

1-Ahmed Cevdet Paşa (1868, 1875-1876, 1876-1877, 1879-1883, 1886-1890)
2-Mustafa Fazıl Paşa (1868-1870, 1871-1872)
3-İbrahim Edhem Paşa (1870-1871)
4-Şirvanizade M.Rüşdü Paşa (1871)
5-Mütercim M. Rüşdü Paşa (1871)
6-Yusuf Kamil Paşa(1872)
7-M.Esad Safvet Paşa (1872-1873, 1876, 1877, 1878)
8-Mehmed Hurşid Paşa (1873-1874, 1878)
9-Mehmet Akif Paşa (1874-1875)
10-Ahmed Arifi Paşa (1875-1876)
11-Halil Şerif Paşa (1876)
12-Asım Mehmed Paşa (1877)
13-Mahmud Celaleddin Paşa (1878)
14-Mehmed Said Paşa (1878-1879)
15-Hasan Fehmi Paşa (1883-1885, 1908-1909)
16-M.Server Paşa (1885-1886)
17-Hüseyin Rıza Paşa (1890-1895)
18-Abdurrahman Nureddin Paşa (1895-1908)
19-Manyasizade Refik Bey (1908-1909)
20-Mustafa Nazım Paşa (1909)
21-M.Necmeddin Molla (Kocataş) (1909-1911)
22-Mustafa Hayri Efendi (1911, 1918)
23-Memduh Paşa (1911-1912)
24-Hüseyin Hilmi Paşa (1912)
25-Samipaşazade Halim Bey (1912, 1915, 1918)
26-Arif Hikmet Paşa (1912-1913, 1919-1921)
27-İbrahim Hayrullah Bey (1913-1915)
28-Ali Haydar Molla (Arsebük) (1918-1919)
29-Üryanizade Cemil Molla (1919)
30-Sıtkı Bey (1919)
31-Vasfi Efendi (1919-1920)
32-Mustafa Sıtkı Efendi (1920)
33-Hüseyin Kazım Bey (1920, 1921)
34-Mahmud Celaleddin Bey (1920)
35-Ali Rüşdü Efendi (1920)
36-Rumbeyoğlu Fahreddin Bey (1920)
37- Mustafa Nuri Bey (1922)Adliye Nezareti Resimleri

Adliye Nezareti Sunumları

Adliye Nezareti Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Adliye Nezareti Ek Bilgileri

  • 0
    2 yıl önce

    Adliye Nezareti Nedir?
    Osmanlı İmparatorluğunda adliye teşkilâtının bağlı olduğu en üst makam
    Cümle 1: İki bendezadeniz vardı, ömürlerini efendimize bağışladılar. - M. Ş. Esendal


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)